top of page
Search
  • Writer's picturedsanakeo

Lucky 88

📣ໂປຣດີໆ‼️ ຈາກກາເຟມິນີໂຣ ມາອີກແລ້ວ.. 🤎 💫LUCKY 88🌟

🧧🎏🧧 ພຽງແຕ່ຊື້ເຄື່ອງດື່ມຄົບ 88,000ກີບ ທ່ານກໍ່ຈະມີສິດລຸ້ນຮັບ ປີ້ຍົນ ໄປ-ກັບ ✈️ຫຼວງພະບາງ-ວຽງຈັນ✈️

📌ກິດຈະກຳເລີ່ມ 28ມັງກອນ - 04ກຸມພາ 2022

📌 ມີ 3 ລາງວັນ

📌 🔍ສຸມຫາຜູ້ໂຊກດີ ວັນທີ່ 06 ກຸມພາ 2022

📌 ປີ້ຍົນເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ✈️


1 view0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page